Obchodné podmienky

 

1. Prevádzkovateľ

Pracovné odevy Apis s.r.o.
Škultétyho 5
010 01  Žilina
IČO: 46 841 601
DIČ: 20 23 599 600/ IČ DPH: SK20 23 599 600
Obchodný register: Žilina, Oddiel: Sro, Vložka: 57384/L
Bankové spojenie: OTP Banka a.s., Žilina
číslo účtu: 14167231/5200

2. Objednávka tovaru

Objednávku tovaru môžete uskutočniť nasledovným spôsobom:

 • Prostredníctvom našej webovej stránky www.odevy-apis.sk (registrácia zákazníka)
 • Zaslaním e-mailu na niektorú adresu  uvedenú v kontaktoch
 • Osobne  v našej predajni

Objednávka musí spĺňať tieto náležitosti:

Pre zákazníkov – fyzické osoby

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Adresa dodania
 • Telefonický kontakt

 

Pre firmy – právnické osoby

 • Názov spoločnosti
 • Kompletné fakturačné údaje
 • Meno a priezvisko osoby zodpovednej za objednávku
 • Dodaciu adresu v prípade, ak sa líši od fakturačnej adresy
 • Telefonický a e-mailový kontakt
 • Forma úhrady

O spracovaní a stave vašej objednávky budete informovaní.

3. Dodacia doba

Pokiaľ nie je stanovené inak, dodacia doba sa pohybuje od 2-30 dní. Tovar, ktorý máme skladom, posielame okamžite. Špeciálne odevy a tovar na objednávku je dodaný do 45 dní.

4. Platobné podmienky a spôsob platby

Tovar posielame kuriérskou spoločnosťou GLS Slovakia, po odoslaní tovaru z nášho skladu je doručený do 24hod. zákazníkovi.
Platba je na dobierku alebo formou predfaktúry, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Cena dobierky je 4,17€ bez DPH, pokiaľ objednávka presiahne sumu 200€ bez DPH, poštovné je za sumu 0,01€.

5. Vrátenie tovaru, reklamácia, storno poplatky

Tovar je možné vrátiť do 14dní od doručenia bez udania dôvodu v nepoškodenom stave a v pôvodnom balení.

Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 10% z hodnoty objednávky v prípade jej zrušenia viac ako 24hod po jej odoslaní dodávateľovi.

Kupujúci si je vedomý toho, že pri vrátení tovaru znáša náklady na prepravu.

Pri vrátení tovaru, výmene a reklamácií je doba vybavenia do 30-tich dní.

Pokiaľ ide o reklamáciu obuvi, tovar treba poslať späť na našu adresu a obuv nesmie byť viditeľne znečistená ani inak mechanicky poškodená, alebo už opravovaná.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym používaním.
Pri reklamácií je potrebné zaslať:

 • Kópiu dokladu o kúpe tovaru
 • Stručný popis závady tovaru

Práva kupujúceho zo zodpovednosti  za chyby predanej veci závisia od druhu a povahy chyby veci. 

§ 622 OZ

Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

Spotrebiteľ môže požadovať  namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy  namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

§ 623 OZ

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).Podľa výkladu OZ záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť,

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo  na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.

To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na predajna@odevy-apis.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 1359/71, 010 01  Žilina

 

 

  Anketa

  V akej oblasti pracujete?
  Stavebníctvo
  Stavebníctvo19.1 %
  Gastronómia
  Gastronómia15.7 %
  Zdravotníctvo
  Zdravotníctvo16.8 %
  Služby
  Služby16.4 %
  Poľnohospodárstvo
  Poľnohospodárstvo15.9 %
  Iné
  Iné16.1 %

  Novinky e-mailom

  Navrch stránky